Školní experimentální systém ISES

Internetové Školní Experimentální Studio

Software

Software ISESWIN

Naměřená data v ISESu jsou zobrazena digitálně nebo analogově na panelech. Veličiny jsou vykresleny z dat modulů nebo kombinací ve výpočtu (se standardními matematickými funkcemi a operacemi). Program také umožňuje zpracování dat (integrace, derivace, interpolace, aproximace aj.). Export pro další zpracování je jednoduchý a přímočarý.

Interpolace dat ideální funkcí

Integrování ideální funkcí

Voltapérová charakteristika
Ge, Si, a Zenerovy diody

Experiment se zvukem

ISES Remote Lab SDK

iSES Remote Lab SDK - internetové školní experimentální studio pro tvorbu vzdálených laboratoří je softwarová vývojová stavebnice pro vytváření vlastních vzdálených experimentů na počítačích i na mobilních dotykových zařízeních. iSES Remote Lab SDK nahradil ISES WEB Control, detailnější informace naleznete na stránce http://www.ises.info/index.php/cs/systemises/sdkisesstudio.

Software ISES WEB Control

ISES WEB Control byla softwarová stavebnice pro stavbu vzdálených experimentů s Java applety. Od roku 2013 jsou vzdálené experimenty tvořeny pomocí stavebnice iSES Remote Lab SDK.

Snadná realizace vzdálené laboratoře ze soupravy ISES (návod, jak postavit vzdálenou laboratoř)

Software ISES WEB Control je určený k tvorbě vzdálených experimentů. Umožňuje z libovolné varianty ISES Professional, ISES PCI, resp. též i ISES USB i ISES Blue vytvořit vzdálený experiment, tj. experiment, který může kdokoliv, kdykoliv a odkudkoliv ovládat přes Internet pouze za použití standardního prohlížeče Internet Explorer, Opera, Mozilla aj. Podívejte se např. na www.ises.info, http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz, http://kdt-16.karlov.mff.cuni.cz, http://kdt-17.karlov.mff.cuni.cz, http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz, nově na radioaktivitu na http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz, či na http://kdt-1.karlov.mff.cuni.cz aj.

Software ISES WEB Control je vlastně „pouze“ program (!) Jedná se programátorskou stavebnici, která sestává z cca 30 appletů, serverů (MeasureServer, VideoServer, WWW server) a ukázkových příkladů, ze kterých pouhým sestavováním vytvoříte libovolné vzdálené ovládání, či měření. Uživatel NEMUSÍ být programátor. Postačí mu pouhé základní znalosti HTML.

Vytvořená vzdálená úloha umožňuje on-line sledování WEB kamerou, on-line řízení, on-line měření. Data se zaznamenávají a lze je přenést do své klientské aplikace (např. Excel, Origin aj.). Data mají „*.txt“ formát. Bližší informace http://www.ises.info/index.php/en/systemises/iseswebcontroll Software ISES WEB Control doporučujeme jako doplněk k soupravám ISES Professional a ISES PCI.

Soupravu ISES WEB Control – pro tvorbu vzdálených experimentů tvoří:
  1. Hardware ze soupravy ISES Professional nebo ISES PCI nebo ISES Blue: PCI multifunkční ADDA 12-bitová karta, max. vzorkovací frekvence 100 kHz a měřicí panel ISES Professional. V plné sestavě (s přídavnou deskou reléová karta ) disponuje 6 analogovými vstupy 0-5V, 2 analogovými výstupy ±5V, 2 digitálními výstupy TTL, resp. doplňkově ještě 16x relé.
  2. Program ISES WEB Control . Je pro platformu Windows: Win 2000, XP, Vista i Win7. Pozn.: program ISESWWIN32i NEPOTŘEBUJETE! (ale je vhodný – experiment se někdy snáze odlaďuje lokálně).
  3. Modulární, volitelný systém senzorů pro Fy, Che a Bi
  4. WEB kamera, celkem libovolná, doporučujeme otočnou. ISES WEB Control podporuje vzdálené ovládání pohybu a zoom kamery.
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce
http://kdt-20.karlov.mff.cuni.cz
Fotovoltaický článek
Fotovoltaický článek
http://kdt-4.karlov.mff.cuni.cz
Ohyb světla na štěrbině
Ohyb světla na štěrbině
http://kdt-13.karlov.mff.cuni.cz
Řízení výšky vodní hladiny
Řízení výšky vodní hladiny
http://kdt-14.karlov.mff.cuni.cz
Ohyb světla na štěrbině
Závislost radioaktivity na vzdálenosti
od zářiče
http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz
Řízení výšky vodní hladiny
Závislost radioaktivity na druhu
a tloušťce vrstvy stínicího materiálu
http://kdt-38.karlov.mff.cuni.cz
Webmaster: Jiří Ryzner, poslední aktualizace: 8.4.2015